Riņķis

Par riņķi sauc riņķa līniju kopā ar plaknes daļu, kuru tā ierobežo.

Riņķa īpašības:

  • Viena riņķa visi rādiusi ir vienādi.
  • Riņķa diametrs ir divreiz garāks nekā rādiuss.

Riņķī lietojamās formulas:

  • Riņķa līnijas garums: C = 2 · ℼ · r = ℼ · d
  • Laukums: S = ℼ · r 2
  • Diametrs: d = 2 · r