Cilindrs

Cilindrs ir rotācijas ķermenis, kas izveidojas, taisnstūrim rotējot ap asi, uz kuras atrodas taisnstūra mala.

  • Pamatu rādiusi rotācijas rezultātā veido cilindra pamatus - riņķus.
  • Aksiālšķēlums ir cilindra šķēlums ar plakni, kura iet caur rotācijas asi.
  • Cilindra augstums ir nogrieznis, kas perpendikulārs pret cilindra pamatu plaknēm
    un kura galapunkti atrodas šajās plaknēs.

Cilindrā lietojamās formulas:

  • Pilnas virsmas laukums: S = 2 · ℼ · r · (r + h)
  • Sānu virsmas laukums: S = 2 · ℼ · r · h
  • Tilpums: V = ℼ · r 2 · h