Dažādmalu trapece Vienādsānu trapece Taisnleņķa trapece

Dažādmalu trapece

Dažādmalu trapeces īpašības:

  • Trapeces iekšējo leņķu summa ir 360 grādi.
  • Trapeces sānu malas pieleņķu lielumu summa ir 180 grādi.
  • Trapeces sānu malas pieleņķu summa ir 180 grādi.

Dažādmalu trapecē lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = a + b + c + d
  • Laukums: S = a + b / 2 · h = m · h
  • Viduslīnijas īpašība: m = a + b / 2

    m - viduslīnija
    h - trapeces augstums