Vienādmalu trijstūris Vienādsānu trijstūris Dažādmalu trijstūris Taisnleņķa trijstūris Platleņķa trijstūris Šaurleņķa trijstūris

Dažādmalu trijstūris

Par dažādmalu trijsturi sauc trijsturi,
kura visas malas ir dažāda garuma.

Trijstūru īpašības:

 • Trijstūrī pret platāko leņķi atrodas garākā mala.
 • Trijstūrī pret īsāko malu atrodas šaurākais leņķis.

Trijstūra eksistences likums:

 • Trijstūrī jebkuras malas garums ir mazāks nekā pārējo 2 trijstūra malu garumu summa
  un lielāks nekā abu pārējo trijstūra malu garumu starpība.

Dažādmalu trijstūrī lietojamās formulas:

 • Perimetrs: P = a + b + c
 • Laukums: S = a · ha / 2

  S = 1/2 · a · b · sin γ


  γ - leņķis starp malu a un malu b