Ģeometrisku figūru interaktīva

modelēšana

Mācību līdzeklis, kurā atrodama informācija par skolas kursā apgūstamām planimetrijas
un steriometrijas ģeometriskām figūrām, to īpašībām un aprēķinos izmantojamām formulām.
Šis materiāls palīdzēs Jums izveidot uzdevuma nosacījumam atbilstošu zīmējumu un piemeklēt
figūrai atbilstošās formulas. Lai veicas risināšanā!

Plaknes figūras Telpiskas figūras