Konuss

Konuss ir rotācijas ķermenis, kas izveidojas, taisnleņķa trijstūrim rotējot ap asi, uz kuras atrodas trijstūra katete.

 • Augstums ir nogrieznis, kas novilkts no konusa virsotnes perpendikulāri pret pamatu.
 • Veidule ir nogrieznis, kas savieno konusa virsotni ar konusa pamata riņķa līnijas kādu punktu.
 • Aksiālšķēlums ir konusa šķēlums ar plakni, kura iet caur rotācijas asi.
 • Konusa pamats ir riņķis.

Konusā lietojamās formulas:

 • Sānu virsmas laukums: S = ℼ · r · l

  S = ℼ · l2 · α / 360°

 • Pilnas virsmas laukums: S = ℼ · r · (r + l)
 • Tilpums: S = ℼ · r 2 · h / 3

  r - konusa pamata rādiuss
  l - konusa veidule
  h - konusa augstums