Kvadrāts

Par kvadrātu sauc paralelogramu, kura visas malas ir vienādas un visi leņķi ir taisni.

Kvadrāta pazīmes:

 • Ja taisnstūra 2 blakusmalas ir vienāda garuma, tad tas ir kvadrāts.
 • Ja taisnstūra diagonāles ir perpendikulāras, tad tas ir kvadrāts.
 • Ja romba diagonāles ir vienāda garuma, tad tas ir kvadrāts.
 • Ja romba 1 leņķis ir taisns, tad tas ir kvadrāts.

Kvadrāta īpašības:

 • Kvadrāta visas malas ir vienāda garuma.
 • Kvadrātam visi leņķi ir vienādi ar 90 grādiem.
 • Kvadrāta diagonāles ir vienādas un krustpunktā dalās uz pusēm.
 • Kvadrāta diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras.
 • Kvadrāta diagonāles ir tā leņķu bisektrises.
 • Kvadrāta diagonāles sadala to četros vienādos vienādsānu taisnleņķa trijstūros.

Kvadrātā lietojamās formulas:

 • Perimetrs: P = 4 · a
 • Laukums: S = a · a = a2
 • Diagonāles: d = a2