Lode

Lode ir rotācijas ķermenis, kas izveidojas, pusriņķim rotējot ap asi, uz kuras atrodas tā diametrs.

 • Lodes virsma ir sfēra.
 • Lodes (sfēras) rādiuss ir nogrieznis, kas savieno centru ar jebkuru tās punktu.
 • Lodes segments ir lodes daļa, ko no lodes atšķeļ kāda plakne.
 • Lodes segmenta augstums ir tā lodes diametra daļa, kurš ir perpendikulārs pret šķēluma plakni.
 • Lodes slānis ir lodes daļa starp divām paralēlām plaknēm, kas šķeļ lodi.
 • Lodes sektors ir rotācijas ķermenis, kas rodas, riņķa sektoram rotējot ap asi, uz kura atrodas riņķa sektora malējais rādiuss.
 • Lodes sektors sastāv no lodes segmenta un konusa.

Lodē lietojamās formulas:

 • Sfēras laukums: S = 4 · ℼ · r 2

  S = ℼ · d 2

 • Lodes tilpums: V = 4/3 · ℼ · r 3

  V = ℼ/6 · d 3

 • Lodes segmenta tilpums: V = ℼ · h 2 · (r - h/3)
 • Segmenta sfēriskās virsmas laukums: S = 2 · ℼ · r · h
 • Lodes sektora tilpums: V = 2 · ℼ /3 · r 2 · h