Regulāras piramīdas Neregulāras piramīdas

Piramīda

Piramīda ir daudzskaldnis, kura 1 skaldne ir daudzstūris, bet pārējās skaldnes ir trijstūri ar kopēju virsotni.

  • Piramīdas augstums ir perpendikuls, kas novikts no piramīdas virsotnes pret pamata plakni.
  • Ja piramīdu šķeļ ar plakni, kura ir paralēla piramīdas pamatam, tad tā atšķeļ no piramīdas līdzīgu piramīdu.
  • Piramīdu sānu šķautnes un augstumi ir proporcionāli.
  • Piramīdu pamati ir līdzīgi daudzstūri.