Vienādmalu trijstūris Vienādsānu trijstūris Dažādmalu trijstūris Taisnleņķa trijstūris Platleņķa trijstūris Šaurleņķa trijstūris

Platleņķa trijstūris

Par platleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura 1 leņķis ir plats.

  • Platleņķa trijstūrī platais leņķis ir starp 90 un 180 grādiem.
  • Platleņķa trijstūris var būt gan dažādmalu trijstūris, gan vienādsānu trijstūris.

Platleņķa trijstūrī lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = a + b + c
  • Laukums: S = a · ha / 2

    S = 1/2 · a · b · sin γ


    γ - leņķis starp malu a un malu b