Regulāras piramīdas Neregulāras piramīdas

Regulāra piramīda

Regulāra piramīda ir tāda piramīda, kuras pamats ir regulārs daudzstūris un augstuma pamats atrodas daudzstūra centrā.

 • Piramīdas pamats ir regulārs daudzstūris.
 • Apotēma ir sānu skaldnes augstums, kas novilkts no piramīdas virsotnes.
 • Regulāras piramīdas sānu šķautnes ir vienādas, bet sānu skaldnes ir vienādi vienādsānu trijstūri.

Regulārā piramīdā lietojamās formulas:

 • Sānu virsmas laukums: S = 1/2 · P · hs

  S = Spamata / cos α

 • Pilnas virsmas laukums: S = Spamata + Ssānu

  S = Spamata · (1 + cos α) / cos α

  S = (2 · Spamata · cos2 · α/2) / cos α

 • Tilpums: V = 1/3 · Spamata · h

  P - pamata daudzstūra perimetrs
  hs - apotēmas garums
  α - divplakņu kakta leņķis pie pamata