Regulārs daudzstūris

Daudzstūri sauc par regulāru, ja tam vienlaikus gan visas malas, gan visi leņķi ir vienādi.

  • Regulāra daudzstūra leņķu lielums ir (n−2)⋅180°/n , kur n ir daudzstūra malu skaits.
  • Neregulāra daudzstūra leņķu summa aprēķina pēc formulas (n−2)⋅180°, kur n ir daudzstūra malu skaits.

Regulārā daudzstūrī lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = n · a
  • Laukums: S = n · ha · a/2

    S = 1/2 · P · ha

     

    ha - apotēma