Rombs

Par rombu sauc paralelogramu, kura visas malas ir vienāda garuma.

Romba pazīmes:

 • Ja paralelograma diagonāles ir perpendikulāras, tad tas ir rombs.
 • Ja paralelograma divas blakusmalas ir vienāda garuma, tad tas ir rombs.
 • Ja paralelograma diagonāles dala uz pusēm katru tā leņķi, tad tas ir rombs.
 • Ja četrstūra visas malas ir vienāda garuma, tad tas ir rombs.

Romba īpašības:

 • Tā kā rombs ir paralelograms, tad tam piemīt visas paralelograma īpašības.
 • Romba diagonāles savā starpā ir perpendikulāras
  un atrodas uz tā leņķu bisektrisēm. (Īpašība, kas ir spēkā tikai rombam.)

Rombā lietojamās formulas:

 • Parametrs: P = 4 · a
 • Laukums: S = a · h

  S = a2 · sin α

  S = d1 · d2 / 2

 • Sakarība starp diagonālēm un malām: d12 + d22 = 4 · a2
  α - romba leņķis