Vienādmalu trijstūris Vienādsānu trijstūris Dažādmalu trijstūris Taisnleņķa trijstūris Platleņķa trijstūris Šaurleņķa trijstūris

Šaurleņķa trijstūris

Par šaurleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura visi leņķi ir šauri.

  • Šaurleņķa trijstūrī visi leņķi ir šauri (mazāki par 90 grādiem).
  • Šaurleņķa trijstūris var būt dažādmalu trijstūris, vienādsānu trijstūris un vienādmalu trijstūris.

Šaurleņķa trijstūrī lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = a + b + c
  • Laukums: S = a · ha / 2

    S = 1/2 · a · b · sin γ


    γ - leņķis starp malu a un malu b