Riņķa segments

Segments ir riņķa daļa starp hordu un riņķa līniju.

Riņķa segmentā lietojamās formulas:

  • Riņķa līnijas loka garums: l = ℼ · r · n / 180
  • Laukums: S = Ssektoram - S

    n - centra leņķis, uz kuru balstās šis loks