Riņķa sektors

Sektors ir riņķa daļa starp diviem rādiusiem.

Riņķa sektorā lietojamās formulas:

  • Riņķa līnijas loka garums: l = ℼ · r · n / 180
  • Laukums: S = ℼ · r 2· α° / 360°

    S = r 2 · α / 2


    α° - leņķa lielums grādos
    α - leņķa lielums radiānos
    n - centra leņķis, uz kuru balstās šis loks