Slīpas prizmas

Ja prizmas sānu šķautnes nav perpendikulāras pret pamata plakni, tad prizmu sauc par slīpu prizmu.

 • Prizmas augstums ir nogrieznis, kas perpendikulārs pret prizmas pamatu plaknēm un kura galapunkti atrodas šajās plaknēs.
 • Slīpas prizmas augstums ir īsāks par sānu šķautni.
 • Diagonālšķēlums ir prizmas šķēlums ar plakni, kura iet caur 2 sānu šķautnēm, kas neatrodas 1 skaldnē.
 • Slīpas prizmas diagonālšķēlumi ir paralelogrami.
 • Prizmas normālšķēlums ir prizmas šķēlums ar plakni, kura ir perpendikulāra pret prizmas sānu šķautnēm vai to turpinājumiem.

Slīpā prizmā lietojamās formulas:

 • Sānu virsmas laukums: S = Pn · l
 • Tilpums: V = Sn · l

  V = S · h  Pn - normālšķēluma perimetrs
  l - sānu šķautnes garums
  Sn - normālšķēluma laukums
  S - prizmas pamata laukums