Trijstūra prizma Četrstūra prizma n - stūra prizma

Taisnas prizmas

Prizmu, kuras sānu šķautnes ir perpendikulāras pamatiem, sauc par taisnu prizmu.

  • Ja prizmas sānu šķautnes ir perpendikulāras pret pamata plakni, tad prizmu sauc par taisnu prizmu.
  • Prizmas augstums ir nogrieznis, kas perpendikulārs pret prizmas pamatu plaknēm un kura galapunkti atrodas šajās plaknēs.
  • Taisnas prizmas augstums ir vienāds ar sānu šķautni.
  • Taisnu prizmu, kuras pamati ir regulāri daudzstūri, sauc par regulāru prizmu.
  • Diagonālšķēlums ir prizmas šķēlums ar plakni, kura iet caur 2 sānu šķautnēm, kas neatrodas 1 skaldnē.
  • Taisnas prizmas diagonālšķēlumi ir taisnstūri.