Dažādmalu trapece Vienādsānu trapece Taisnleņķa trapece

Taisnleņķa trapece

Trapeci, kuras sānu mala ir perpendikulāra pamatiem, sauc par taisnleņķa trapeci.

  • Taisnleņķa trapeces īsākā sānu mala ir perpendikulāra trapeces pamatiem un reizē ir arī trapeces augstums.
  • Trapeces sānu malas pieleņķu summa ir 180 grādi.

Taisnleņķa trapecē lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = a + b + c + d
  • Laukums: S = a + b / 2 · h = m · h
  • Viduslīnijas īpašība: m = a + b / 2

    m - viduslīnija
    h - trapeces augstums