Vienādmalu trijstūris Vienādsānu trijstūris Dažādmalu trijstūris Taisnleņķa trijstūris Platleņķa trijstūris Šaurleņķa trijstūris

Taisnleņķa trijstūris

Par taisnleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura viens leņķis ir taisns (90 grādu liels).

 • Taisnā leņķa pretmalu (trijstūra garāko malu) sauc par hipotenūzu.
 • Abas pārējās malas, kas veido taisno leņķi, sauc par katetēm.
 • Par taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinusu sauc pretkatetes attiecību pret hipotenūzu.

Taisnleņķa trijstūrī lietojamās formulas:

 • Perimetrs: P = a + b + c
 • Laukums: S = a · b / 2

  S = a · ha / 2

 • Pitagora teorēma: a2 + b2 = c2
 • Eiklīda teorēma: hc2 = ac · bc

  a2 = c · ac ; b2 = c · bc

  a2/b2 = ac/bc


  hc - augstums pret hipotenūzu
  ac - katetes a projekcija uz hipotenūzas
  bc - katetes b projekcija uz hipotenūzas

 • Teorēma par kateti pret 30 grādu leņķi: Ja α = 30° , tad a = 1/2 · c
 • sin α = a / c
  cos α = b / c
  tg α = a / b
  ctg α = b / a
 • hc = a · b / c

  a ; b - katetes
  c - hipotenūza
  α - katetes a pretleņķis vai katetes b pieleņķis