Taisnstūris

Par taisnstūri sauc paralelogramu, kuram visi leņķi ir taisni.

Taisnstūra pazīmes:

 • Ja četrstūra 3 leņķi ir taisni, tad tas ir taisnstūris.
 • Ja 1 no paralelograma leņķiem ir taisns, tad tas ir taisnstūris.
 • Ja paralelograma diagonāles ir vienāda garuma, tad tas ir taisnstūris.

Taisnstūra īpašības:

 • Taisnstūra pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma.
 • Taisnstūrim visi leņķi ir vienādi ar 90 grādiem.
 • Taisnstūra diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm.
 • Taisnstūra diagonāle sadala to 2 vienādos trijstūros, pie tam taisnleņķa trijstūros.
 • Šķērsleņķi pie diagonāles ir vienādi.
 • Taisnstūra diagonāles ir vienāda garuma.

Taisnstūrī lietojamās formulas:

 • Perimetrs: P = 2 · (a + b)
 • Laukums: S = a · b
 • Diagonāle: d2 = a2 + b2