Dažādmalu trapece Vienādsānu trapece Taisnleņķa trapece

Trapece

Četrstūri, kuram 2 pretējās malas ir paralēlas, bet otras 2 nav paralēlas, sauc par trapeci.