Vienādmalu trijstūris Vienādsānu trijstūris Dažādmalu trijstūris Taisnleņķa trijstūris Platleņķa trijstūris Šaurleņķa trijstūris

Vienādmalu trijstūris

Par vienādmalu jeb regulāru trijstūri sauc trijstūri, kuram visas malas ir vienāda garuma.

Vienādmalu trijstūra pazīmes:

  • Ja trijstūrī visi leņķi ir vienādi, tad tas ir vienādmalu trijstūris.
  • Ja trijstūrī jebkura bisektrise, kas novilkta pret vienu no trijstūra malām, ir arī augstums un mediāna, tad tas ir vienādmalu trijstūris.

Vienādmalu trijstūra īpašības:

  • Vienādmalu trijstūra visi leņķi ir vienādi un ir tieši 60 grādi.
  • Vienādmalu trijstūrī visi augstumi ir arī mediānas un bisektrises.
  • Vienādmalu trijstūrī augstumi, mediānas un bisektrises krustojas vienā punktā.

Vienādmalu trijstūrī lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = a + a + a
  • Laukums: S = a2 · 3 / 4

    S = a · ha / 2