Dažādmalu trapece Vienādsānu trapece Taisnleņķa trapece

Vienādsānu trapece

Trapeci, kuras sānu malas ir vienāda garuma, sauc par vienādsānu trapeci.

Vienādsānu trapeces pazīmes:

 • Ja leņķi pie trapeces pamata ir vienāda lieluma, tad trapece ir vienādsānu.
 • Ja trapeces diagonāles ir vienāda garuma, tad trapece ir vienādsānu.

Vienādsānu trapeces īpašības:

 • Leņķi pie vienādsānu trapeces pamata ir vienāda lieluma.
 • Vienādsānu trapeces diagonāles ir vienāda garuma.
 • Trapeces sānu malas pieleņķu summa ir 180 grādi.

Vienādsānu trapecē lietojamās formulas:

 • Perimetrs: P = a + a + b + c
 • Laukums: S = a + b / 2 · h = m · h
 • Viduslīnijas īpašība: m = a + b / 2

  m - viduslīnija
  h - trapeces augstums