Vienādmalu trijstūris Vienādsānu trijstūris Dažādmalu trijstūris Taisnleņķa trijstūris Platleņķa trijstūris Šaurleņķa trijstūris

Vienādsānu trijstūris

Par vienādsānu trijstūri sauc trijstūri, kura 2 malas ir vienāda garuma.

Vienādsānu trijstūra pazīmes:

  • Ja trijstūra 2 leņķi ir vienādi, tad tas ir vienādsānu trijstūris.
  • Ja trijstūra bisektrise, kas novilkta pret 1 no trijstūra malām, ir arī augstums un mediāna, tad tas ir vienādsānu trijstūris.

Vienādsānu trijstūra īpašības:

  • Vienādsānu trijstūra mediāna, kas novilkta pret pamatu, ir arī šī trijstūra augstums un bisektrise.
  • Vienādsānu trijstūrī leņķi pie pamata ir vienādi.

Vienādsānu trijstūrī lietojamās formulas:

  • Perimetrs: P = a + a + b
  • Laukums: S = a · ha / 2

    S = 1/2 · a · b · sin γ


    γ - leņķis starp malu a un malu b